பதினெண் சித்தர்கள் மருத்துவ ஆய்விருக்கை மூன்றாம் ஆண்டு துவக்க விழா மற்றும் மாணவர்களுக்கு சான்றுதழ் வழங்கும் விழா

Gallery